Ertarský státní znak

 Vladimír Widtman 

Podrobnou historiografickou studii ertarského státního znaku provedl v jedné ze svých prvních prací profesor Wiš. Nyní mi dovolte abych zkráceně uvedl jeho heraldockou část zabývající se vysvětlením jednotlivých částí státního znaku.

Nejdříve si všimneme pozdně gotického tvaru štítu jehož plocha je symbolicky dělena mečem. Spodní část štítu má černý základ vyjadřující temnotu dávných časů, které inteligence vyzdvihla k modrému jasu oblohy Ertarského státu. Inteligence je míněna jako inteligence, která podle prastarých bájí přímořských národů vzešla z moře. Tedy v černém poli obraz vzácného inteligentního mořského tvora bílého delfína. Proto i temmá barva může být považována za hlubinu moře, kolébku vzniku života a tedy i inteligence. Zároveň však vyjadřuje dávné časy pověr a života primitivních kmenů, které odděluje meč symbolizující sjednocující boj o ertarský národ. Ten je v horní části štítu vyjádřeny jasně modrou barvou jižní oblohy na které jsou tři letící kultovní ptáci-čápi. Z nedoloženého ústního podání pamětníků se vypráví, že na původním znaku byli dva čápi, kteří se však doplnili na tři, což je, podotýkáme, současný platný stav. Číslo tři je pro ertarský národ posvátné číslo a proto se vyskytuje i v dalších symbolech. Na štítě je posazena stříbrná turnajová přilba ozdobená královskou korunou, tedy ertarskou, která nese erbovní klenot, což jsou tři modrá čapí křídla na nichž spočívá šesticípá žlutá hvězda. To jenom zdánlivě odporuje obliba posvátného čísla Ertu, než si uvědomíme že jde vlastně o dvě třicípé hvězdy. Z nichž prvá otočená ostnem dolů ukazuje vliv kultu hvězdy na ertarský národ a jeho rozvoj, zatím co druhá otočená paprskem vzhůru vyjadřuje heslo ertarského národa "Per aspera ad Astra", což značí Přes překážky ke hvězdám. Celý erb byl v renesanční době (spokojíme-li se tedy s běžným umělecko - historickým značením epoch odpovídajících svými myšlenkami a uměleckými hodnotami příslušné světové epoše) doplněn oblíbeným motivem.

Na závěr děkuji za poskytnutí cenných informací Ertarské akademii věd a historickému ústavu.

Návrat do sekce ZEMĚPIS