STÁTNÍ VLAJKA

STARKNEST

4.června  1989 uplynulo 100 let  od chvíle,  kdy byl  do čela  republiky  Ertar postaven  koordinátor. Tato  událost v mnohém ovlivnila celé následující stoleté období ertarských dějin. 100   let koordinace  Ertaru je příležitostí k ohlédnutí, ke  studiu   dějin národa a země za posledních  100 let, což je však obsahem   prací povolanějších historiků a politiků.  Je to rovněž důvod k oslavám. Ty se však týkají pouze Ertaru.

100  let  koordinace   je  rovněž  příležitostí  k významným   rozhodnutím a činům. Jedním z těchto rozhodnutí, se kterým Vás   chceme seznámit, je změna státní vlajky.

Od doby platnosti  Vám doposud  známé vlajky  Ertaru se  vedou   spory  mezi vexilology  (znalci  vlajek  a jejich  symboliky) a   historiky. Historikové poukazují na to, že při vytváření návrhu   státní vlajky se přihlíželo  více k vexilologické symbolice než   k historickým tradicím  národa. A proto byla  na vlajce Ertaru   čtyřcípá hvězda. Po konečném rozřešení letitého sporu zvítězili   historikové, kteří argumentovali skutečností, že na starobylých   chrámech  ve  Skha-darských  bažinách  i  na  fragmentech  ruin   několika  chrámů  v předhůří  Toránských  hor  v Etariskaru je   naznačena Hvězda se třemi cípy,  která je zobrazena jako jakási   šipka  směřující z nebes na  zemi a  tím i  zdůrazňující vliv   Hvězdy na  život Ertů. Tato třícípá  hvězda byla tedy prosazena   do státní vlajky, tentokrát ovšem směrem vzhůru.

Ostatní symbolika vlajky  zůstává. Poměr  stran 2  : 3, vlajka   vodorovně  členěná  v polovině  výšky,  horní  polovina černá,   spodní modrá.  Modrá symbolizuje modrou planetu  života a černá   okolní  propasti  vesmíru,  hvězdné  nebe,  odkud  podle bájí v minulosti  sestoupil Syn  Hvězdy a  kam směřuje  vývoj a  úsilí   ertarského  lidu v duchu státního  hesla PER  ASPERA AD  ASTRA   (Přes  překážky  ke  hvězdám).  Ve  směru následného dějinného,  technického  a  morálního  vývoje  národa  směřuje  pak třícípá   hvězda na vlajce směrem vzhůru.

Změna státní vlajky  byla schválena  Koordinačním kabinetem na   návrh vlády Ertaru v dubnu 1989  s platností od 4. června 1989.  Návrh byl rovněž schválen  koordinátorem Ertaru a uzákoněn jako  jediný platný  vexilologický symbol Ertaru  pro vnitrostátní i  mezinárodní použití se statutem  státní vlajky zákonem č. 12/89   Sb.

Dějiny ertarské vlajky  začínají na  přelomu 3.  a 4.  století   našeho  letopočtu. Dějiny  vlajkové symboliky  národa Ertů však   začínají  daleko dříve.  Již v dávné Eritrei  kolem roku  2000   př.n.l. můžeme nalézt zmínky o pruzích látky různé barvy, které  vlály na  stěžních   jednotlivých lodí  na objevitelsko-dobyvatelských výpravách. Hvězda se na vlajkovém nebo praporovém symbolu   objevuje  poprvé  kolem  roku  1200  př.n.l.  při pochodu části   národa  Ertů na  sever a  je   tak  vlastně u samotného počátku   osídlení  uzemí  dnešního  Ertaru.  Při  následujícím částečném   úpadku kultury a státu ztrácí na delší dobu svůj význam.

Znovu se objevuje právě až na  přelomu 3. a 4. století za vlády   prvního ertarského krále Ukururribu už  jako symbol Ertaru . Ne   ještě  jako  státní  vlajka  v plném  smyslu  toho  slova,   ale   doprovází  krále  na  cestách  a   v bojích  více  než  dvěstě   následujících  let.  Podle  dochovaných  pramenů  měla většinou   modrou  barvu  symbolizující  oblohu,  na  níž  byla na různých   místech  umístěna  hvězda,  někdy  osamocená, někdy přidržovaná   dvěma čápy, národními  zvířaty Ertů.

Po roce 638,  po smrti  krále Foldora,  opět pozbyla  významu,   neboť na téměř celých tři sta  let se Ertové dostali do područí   cizích vládců, kteří měli své znaky a symboly. Symbol Hvězdy se pak na třista let stal symbolem boje proti utlačovatelům.

V roce 922 po nástupu Misgora na ertarský trůn se opět objevuje   modrý nebo  modročerný prapor s hvězdou nebo s hvězdou a čápy   jako symbol králu Ertaru. Ale teprve  v roce 1071 Jocht de Oron  společně s Biderou povyšují  symbol ertarských králů na symbol   celého  ertarského  království  a  tedy  vlastně  už  na státní   symbol. Tento symbol se pak v jen málo měněné podobě udržel až   do  roku 1699.  Po vyhlášení  republiky,  kdy  se do  čela státu   postavila vláda prof. Brunonise, došlo  i ke změně vlajky. Čápi   byli  vypuštěni, trojcípá  hvězda se  ocitla v modrém kruhovém   poli   uprostřed  bílé   základní  plochy   vlajky.  Bílá  měla   symbolizovat svobodu a spravedlnost nového uspořádání státu.

K další změně  státního symbolu došlo  v roce 1889,  zároveň se   změnou   řízení  státu,   kdy  byl   do  čela   státu  postaven   koordinátor.  Modrý podklad  pod hvězdou  byl opět  roztažen na   celou plochu vlajky a hvězda  se přestěhovala do levého horního   rohu.   Ze   třícípé   hvězdy   se   stala   čtyřcípá  v duchu   vexilologických  zásad  symbolizující  rozvoj  Ertaru  do všech   světových stran.

Krátkodobá změna nastala v roce 1943, kdy Torro Argust prosadil   místo hvězdy  čtyři blesky směřující rovněž  do všech světových   stran a symbolizující jeho přání rozpínavosti. Po jeho sesazení   došlo v roce  1948 ke změně, jaká byla  dodnes známa. Pole bylo   rozděleno na horní černou a dolní modrou polovinu a hvězda byla   přesunuta doprostřed.  Poslední změnou je pak  změna roku 1989,  kdy je čtyřcípá hvězda zaměněna za trojcípou.

Touto poslední změnou pak vyvrcholil téměř dvoutisíciletý vývoj   ertarské vlajky jako  symbolu státu  Ertaru a  národa Ertů.  A  protože  dějiny  měly  svůj  vývoj,  musela  se  nutně i vlajka vyvíjet, aby tento vývoj odrazila.

Návrat do sekce ZEMĚPIS