ERTAR EMBASY    
          OF CZECH REPUBLIC    
   ŽÁDOST O UDĚLENÍ ERTARSKÉHO VÍZA    
                       
  Ertarského průjezdního víza        
  Ertarského vstupního víza        
       
  Jméno                
  Příjmení                
  Datum nar.       Rodné číslo        
  Adresa trvalého bydliště                
    Stát:       Město          
  Ulice a číslo popisné                
     
  Číslo cestovního dokladu - pasu            
     
  Státní příslušnost      Barva očí        Výška   cm  
     
  Důvod návštěvy 1]                
                   
  Termín návštěvy   od     do        
  Místo pobytu 2]                  
                     
  Prohlášení:    
  Prohlašuji, že nejsem ve své ani jiných zemích trestně stíhán ani není proti mně    
  vedeno trestní řízení.    
  Beru na vědomí, že v případě nepravdivého tvrzení se vystavuji přísnému postihu    
  v Ertaru.    
     
   Podpis            
     
  Příloha: 1x barevná fotografie cca 3 x 4 cm, po vyřízení žádosti bude vrácena.    
     
       
     
     
  1] uveďte například: individuelní nebo organizovaná  turistika , služební cesta    
  2] místo nebo místa pobytu, volné nocování mimo vyhražená  místa není v Ertaru povoleno    
                       
                   
Podmínky pro udělení ertarského vstupního [průjezdního] víza
   
1 Vízum se neuděluje osobám trestně stíhaným ve vlastní zemi  ani osobám stíhaným v  
  jiných zemích světa. Osoba, která požádá  o ertarské vízum, přestože je soudně  
  stíhána a tuto skutečnost  zamlčí, se vystavuje nebezpečí soudního postihu v Ertaru a  
  to s  dvojnásobnou trestní sazbou, která je v Ertaru stanovana za  čin, pro nějž je tato  
  osoba stíhána kdekoliv jinde.  
   
2 Vízum se neuděluje osobám, u nichž je podezření z přípravy  či spáchání trestného  
  činu na území Ertaru, a to jak  kriminálního, tak hospodářského.  
   
3 Průjezdní vízum se uděluje na dobu 24 hodin a slouží pouze  k průjezdu přes ertarské  
  území po Sargasové dálnici při pobřeží  Sargasového zálivu motorovým vozidlem  
  nabo k průjezdu stejnou  oblastí pravidelnou železniční dopravou. Toto vízum  
  neumožňuje  jeho držiteli vstup na ertarské území s vyjímkou vyhražených ( a střežených)
  dálničních odpočívadel a železničních stanic.  
   
4 Pro jakýkoliv jiný vjezd na ertarské území je nutné řádné  vstupní vízum. Platnost  
  tohoto víza je 100 kalendářních dnů ode  dne počátku platnosti vyznačené v  
  dokumentu. Tato doba může být  v závažných případech bez oddůvodnění ertarskými  
  úřady  zkrácena.  
   
5 Vízum udělené ertarskými úřady platí pro celé území Ertaru  včetně zámořského  
  území Ertily, dále platí pro Spojené  království Styxu, Acheronu a Léthé a pro vstup  
  do Země  Wasbreeding. Pro vstup do těchto států platí stejné podmínky,  jako pro  
  vstup do Ertaru.  
   
6 Žadatel o ertarské vízum stvrzuje svým podpisem, že je  seznámen s celními a  
  devizovými předpisy pro individuelní cestu  do Ertaru, t.j. s tím, které zboží a v  
  jakém množství lze do  Ertaru dovážet a z Ertaru vyvážet. Tyto předpisy jsou k   
  dispozici v místě udělování víza.  
   
7 Žádost o udělení víza může být zastupitelským úřadem zamítnuta bez udání důvodu.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   

Návrat do sekce ZEMĚPIS