Ertar a software s aktivací

Slávek Švachouček

Od 1. října 2001 zavedla firma Microsoft u všech svých softwarových produktů aktivaci. Jedná se o způsob ochrany licenčních práv, kdy uživatel musí nechat svůj počítač "osahat" softwarem a výrobce mu pak vygeneruje aktivační klíč. Důsledkem je, že každá změnu konfigurace hardwaru (například přetaktování procesoru, rozšíření paměti apod.) znamená ukončení funkce zakoupeného programu. Uživatel se musí spojit s výrobcem, ten posoudí jeho případ a vygeneruje nový klíč. Cílem je zabránit užívání jedné licence softwaru na více počítačích.

Historie ertarské techniky tuto metodu zná, i když i v této oblasti měla náskok. Můžeme se proto podívat na praktické zkušenosti s jejím zavedením. Metodu poprvé použila ve dvacátých letech tohoto století firma Maj Kross (česky něco jako Má překážka), která se původně zabývala problematikou dálkového řízení a správy systémů. Příklad dálkového řízení systému ukazuje obr.1. Nelze ale říci, že by firma byla na tomto poli 100% úspěšná. Dokladem chybné funkce programu může být obr.2. Firma proto omezila vlastní tvorbu programů postupně přešla na prodej širšího sortimentu softwaru. Proslavila se svou agresivní obchodní politikou s využitím sítě obchodních zástupců verbovaných mezi uživateli produktů řetězovými dopisy. Tuto etapu činnosti firmy Maj Kross dobře ilustrují obrázky z novin a z firemního časopisu Forvrt (Vpřed). Díky nim máme jasnou představu, jak vypadal výlet výherců soutěže do Tary, a jak se o novinky firmy přetahovali venkovští uživatelé, když vázla distribuce v horských oblastech v okolí Black Hole City. Zachoval se snímek, jak nejlepšího prodejce Dřefry Baga (800 prodaných licencí) dohání jeho kolega Džim Eror (797 relizovaných prodejů). Vždy ale prodej neprobíhal hladce, některé uživatele produkt i zklamal (snímek zklamaného uživatele). Skupina uživatelek výpočetní techniky z Widtnavy se na nový softvér vyloženě těšila, ale po jeho nainstalování tři z nich jednoznačně naznačily, jak by uvítaly představitele firmy, kdyby k nim opět zabloudil. Zachovaly se i záběry ze školení prodejních agentů (nácvik obrany proti úderu holí), záběry uživatelů čekajících ve spořádaných řadách ve frontě před reklamačním oddělením v Taře. Členy Armádního klubu výpočetní techniky nákup všech novinek firmy zcela ožebračil, přesto se zachoval i snímek, jak na koupališti vesele hledají prodejce firmy, který se před nimi skrývá pod vodou.
Ertarské firmy tedy mají s užíváním aktivace sofwarových produktů velké zkušenosti. V současné době systém aktivace softvéru vymizel především díky masovému nástupu počítačů s velkokapacitní biologickou operační pamětí (typy Sklerotik 1, Sklerotik 2 a Hugo), které si nepamatují aktivační klíč.

(zpracováno podle Ertar Písí Rivjů 10.11.2001 )

Návrat do sekce VĚDA A KULTURA