Kvantový pohraniční styk

Ertar stejně jako jiné státy existující na Ergei (a podobně jako státy na Zemi) disponuje řadou pohraničních přechodů pro styk se sousedními státy. Zvláštní kategorii pohraničního styku však tvoří prolnutí paralelních realit mezi Ergeou a Zemí. Dochází k němu za výjimečné shody okolností, kdy počet unipolárně excitovaných elektronů v určité oblasti významně překročí standardní pravděpodobnostní meze v daném médiu.

Typickým případem může být za zvláštních okolností kanál bleskového výboje, v němž dochází k ionizaci vzduchu. Pokud jsou splněny podmínky kvantové komutace, dojde k prolnutí ergejské a naší reality a může dojít k záměně předmětů a osob mezi oběma existenčními prostory (osoba zasažená bleskem zdánlivě zmizí]. Ertarští vědci dokáží tento jev s velkou mírou pravděpodobnosti vyvolat uměle (viz také Cestovní kancelář ERTOUR). Ke kvantovému pohraničnímu styku často také dochází spontánně a náhodně po celé planetě. Protože existují jakési časoprostorové kanály spojující určité body, je podle místa uskutečněného přechodu možné odhadnout, ze které oblasti návštěvník pochází, horší je to s určením času.

Klienti cestovní kanceláře bývají zámožnými a vlivnými lidmi nebo jinými VIP (viz ceník Cestovní kanceláře ERTOUR), opak tvoří náhodné oběti kvantového přenosu, které často pocházejí z jiné epochy a bývají zcela dezorientované. Vzhledem k poměrně malému počtu takových případů se ke všem časoprostorovým turistům a ztroskotancům ertarské úřady chovají velmi benevolentně a pobyt v Ertaru bývá pro cizince většinou velmi příjemným a (viz ceník Cestovní kanceláře ERTOUR) neopakovatelným zážitkem.

Návrat do sekce VĚDA A KULTURA