JAZYKOVÝ KOUTEK

STARKNEST + Slávek Švachouček

Příklady slov působících potíže kvůli stejné nebo podobné výslovnosti

Vend Vendelín (mužské jméno)

vent ventilátor, rozparek, sopouch sopky, zátravka děla, vynoření k nadechnutí, střílna, minulý čas slovesa jíti

vet veterinář, kontrolovat, vlhký


Bet Betty, Elisabeth - ženské jméno

bet sázka, vsadit se, netopýr, pálka, mrkat

bed špatný, lože, nora, záhon, vrh mláďat, ložisko (uhelná sloj), koryto řeky


Ben Benjamin (mužské jméno)

bend zakázaný, pás, vlnové pásmo, banda, kapela, spojit se za nějakým účelem

bent psineček, staré lodyhy-pýr, pole, vazník, ohyb, teplouš


Praktická cvičení s obtížnými slovy

Vend ize vet.
Venda je veterinář.

Jů bet, Ben iz note vet.
Vsaď se, že Ben není veterinář.

Bet vent tů bed.
Betty si šla lehnout.
Ale:
Bet vent tůe bed.
Betty šla k záhonku.

Dis bent is not bent.
Tento vazník není ohnutý.
(Tedy nikoli - vazník není vazník!)

Návrat do sekce KULTURA