FSF v Blackholu

Stanislav Švachouček

Festival nejhorších filmů, který byl poprvé pořádán před devíti lety v Quasaru (viz referát Standy Černáka na minulém Erconu), si za tuto dobu vytvořil určitou tradici a získal si své diváky. Pro naše posluchače je třeba ovšem nejdříve rozšifrovat zkratku FSF, protože by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o festival sci-fi. V tomto případě SF znamená Shit Films, takže FSF je třeba přeložit asi jako Festival srabáckých filmů.

Od svého založení festival prošel výrazným vývojem. Několik statistických údajů:

Statistika FSF

místo konáníročník průměrný věk diváků počet filmů počet diváků
1Quasar22864
2Tara2312128
3Quasar2416256
4Quasar2520512
5Tara26241024
6Quasar27281023
7Quasar2832999
8Tara2228222
9Blackhole8182

Festival se konal jako obvykle první šestek druhého měsíce podle etareánského kalendáře, tedy pro nás v sobotu 6. května 2000. Program začal v sedmé sekci (asi 14:24) a trval až do půl jedné (tedy asi čtvrt na dvě v noci ze šestka na ertek) i přesto, že se soutěže zúčastnily výlučně letní filmy. Přemístění posledního ročníku do Blackholu do sálu hostince Na růžku (On d Litl Kornr viz budova na přiložené mapě uprostřed) však nebylo šťastné, jak je jasné ze statistiky. Pád popularity festivalu byl tímto krokem uspíšen. Kdyby to ertarský kalendář dovoloval, byli by snad organizátoři vybrali pátek třináctého, to ale v Ertaru nejde (například náš poslední pátek třináctého - 13.10.2000 - připadl v Ertaru na čtvrtek 14.7.). Přes masivní reklamní kampaň ani skalní šediváci místo konání FSF nenašli. Porota se jako v minulých ročnících domnívala, že si rozdělí ceny jako obvykle, ale tentokrát bylo divácké hlasování naprosto jednoznačné. Vznikla sice debata, která měla zpochybnit hlasování, ale nic nezměnila. Část poroty se domnívala, že první z diváků, Džon Smis, který nezaplatil vstupné, nemá právo hlasovat. Druhý, 81-letý Džek Papadopulosis, sice zaplatil, ale byl to bezdomovec, který přišel jen kvůli teplu a celý program prospal. Mnohem mladší Smis (62 let, ale jako neplatič nebyl zahrnut do výpočtu diváckého průměru - do počtu ho porota z nouze vzala) si jako nejlepší vybral díl z detektivního seriálu Případy Pana Pierota. Obsahu sice nerozuměl, ale velmi kladně hodnotil, že tento příspěvek byl nejkratší. Protože se Džek v průběhu festivalového odpoledne a noci vzbudil jen dvakrát, mohli spolu diskutovat pouze o filmech Receptář diváka satelitní televize a Panictví. První z nich vzbudil u Džeka rozhodný odpor zvláště pasáží o měřiči diferenciální fáze. Miniaturní epos o dementním chlapci v hlavní roli s Arnoldem Schelingrem, který stále slyšel šum holubích křídel, až se v pubertě nechal ostříhat nakrátko a začal slyšet normálně, u něj dopadl podobně. Po krátké diskusi, zda je z hlediska noclehu lepší krátký nebo dlouhý film, se Džek rozhodl dát na Džima. Oba diváci se tak plně shodli a porota musela jejich výběr akceptovat. První cenu pak diváci společně s oceněným producentem hned v hostinci propili za zpěvu oblíbené taxikářské písně Co neubrzdíš, neukecáš.

(V rámci Erconu byl představen vítězný a nejkratší příspěvek festivalu - letní film, vlastně jen seriálový díl - Pierot a záhadná dáma.)

Praha, neděle 5.11.2000 (ertek 7.8.)

Návrat do sekce KULTURA