ERTARSKÁ HUDBA SOUČASNOSTI

Pavel Beneš

      

Během ertologických setkání a seminářů,  už jsme mohli nahlédnout do mnoha oblastí života Ertů. Jednou z těch, jimž se však zájem české  sekce ertologické společnosti pocelá léta kupodivu  vyhýbal, je hudba,  neodmyslitelná součást kultury, patřící společněs filmem, literaturou, výtvarným a soterálním uměním ke každodennímu životu Ertů.

Hudbaje oblastí  natolik bohatou, že ji prostě nelze obsáhnout během jediné přednášky a bylo pro mne velmi  těžké rozhodnout se, kterou  z oblastí zvolit pro tohle povídání. Dotknout se alespoň  okrajově její historie nebo zvolit hudbu současnosti? Vybrat  si jedenz nepřeberného množství žánrů, hudebních kategorií nebo  trendůk podrobnější analýze anebo prostě jen tak letmo  prolétnout širokou paletou ertarské hudby? Vzhledem k tomu, že jde ovůbec první skutečné setkání s hudbou Ertů,r ozhodlj sem se nakonec  pro všeobecné nastínění jedné z hudebních kategorií, na níž mohou v příštích měsících a letech navázat další ertologové svými dalšími pracemi.

Než se zaposloucháte doukázek současné ertarské hudby, které jsem si dovolil vybrat z tuctu DC poskytnutých pro tuto přednášku propagační sekcí Ertarské Rady pro vzdělání a kulturu, je třeba alespoň v základech naznačit strukturu hudebních směrů a kategorií a poukázat na základní rozdíly s hudbou naší.

Tak především byste v ertarské hudbě marně hledali naše poněkud nepraktické dělení na hudbu klasickou a zábavní čili populární. Populární hudba se totiž může stát klasickou, stejně jako můžebýt klasická hudba populární, a to někdy až tak, že velmi. Jeden příkladza všechny, a aby byl pochopitelný i těm, kdo nemají  přehled o ertarské  hudební scéně, tedy příklad z hudby naší: Yesterday z roku1965 od liverpoolské čtveřice Beatles. Jde o skladbu populární nebo ji dnes lze stejně dobře označit za klasickou? Na druhou stranuje stejně problematické zařazení starých   skladeb (Beethoven, Mozart)   v  moderních aranžích elektroniky s přidanou rytmikou. Jde o klasiku či pop? Podobných příkladů jsou samozřejmě desítky.

Ertům však podobné problémy nehrozí. Hudbu totiž dělí na ditionální  a  noditální  (čili    textovou = písničku a instrumentální). Není to samozřejmě dělení jediné, z dalších bych  jmenoval   alepoň  členění na    hudbu artifišelní a nonartifišelní (to je  však přidnešní  úrovni hudebních nástrojů velmi problematické a často nejednoznačné). Při použití klíčeditionální anoditální hudby,který lze ostatně použít i u nás, je také snadnější charakterizace jednotlivých hudebních kusův rozlišování  stylů, žánrových  okruhů  ar ůzných typů hudebníchprojevů, vytvářejících ono široké  hudební spektrum. Jelikož  se ertské hudbě   v tutochvíli určitě  nevěnujeme naposledy, nechci se snažit o všezahrnující a důsledný profil ertarské hudby, ponechám stranou její historický vývoj a odložím na příštěi podrobné profily jednotlivých umělců a významných hudebních děl. Nazval bych dnešní povídání třeba Letem  světem a soustředil bych vaši pozornost, pokud se mi to podaří, na jednu  z nejvýznamnějších částí   hudebního  spektra - hudbu noditální. A než vám  umožním zaposlouchat se do nádherných vzletných melodií ertských skladatelů, dovolilbych si ještě jednu, řekl bych technickou, poznámku. Jedním z důvodů, proč je hudba ertských hudebníků tak okouzlujícía působivá je totiž systém dablajn, pracující s prolínáním dvou hudebních rovin. Náš sluch a  naše vědomí, vinou  značně nedokonalé reprodukční techniky a přiznejme  si také odlišnému přístupuk poslechu, zaznamená  z 90% pouze autelajn,vnější neboli vrchní hudební vrstvu. Inelajn nazývanou také někdy inespejs, tedy vnitří linii skladby, která  prolínáním s  vnější dotváří dokonalost prožitku skladby, je pro   vás bohužel neslyšitelná. Kdybych měl přirovnávat, asi bych  řekl, že to, co uslyšíte je hrubá stavba, holé cihlové  stěny, prázdné rámy  okena dveří. Pokud byste slyšelii vnitřní linii,pak  by to byl elegantně nahozený domeček  s upravenou zahrádkou, plný vkusně zařízených pokojů. Jisté tušení inelajn lze při  reprodukci ertarkých nahrávek našimi přístroji občas   zaslechnout   v kvalitních stereo sluchátkách.

Tolik tedyk tomu, co uslyšíte a co bohužel neuslyšíte, ale částečně si můžete domyslet. Uši do střehu a jdeme na to.

*** 1. ukázka *** Hámeny of láv : Silestjal note

Klasickou délkou pro  noditální skladbu je zhruba sedm period a to, co právěs lyšíte, je fragment charakteristické, pokud to  tak mohu říci,  přímo učebnicové ukázky  ertarské noditální hudby. Konkrétně jde o fragment skladby Hámeny of láv tria Silestjal Note, patřícího ke stálicím ertarského hudebního nebe. Autorem většiny skladeb a  duší souboruje Emony Raaw, člověk z jehož hlavy po   léta plynou jedny  z nejhezčích noditálek.  Typickým znakem Silestjal Note jsou jemné vzdušné tóny,vytvářející často téměř  nadzemskou melodii.Stačí se dokonale uvolnit a můžete  se do ní ponořit, proplouvat subtilními hudební mimotivy a nechat se unášet jejich kouzlem. Skladba  pochází z prvního  profi-DC skupiny, vydanéhov roce 1972 quasarskou společností WEM.

Než sipustíme druhou ukázku, chtěl bych vysvětlit, co jsem  měl na mysli, když jsem před  chvíli mluvil o odlišném přístupuk poslechu a  současně takvysvětlit  i to, proč je ertarská  noditální hudba taková,    jaká je.My  jsme zvyklí poslouchat, abych tak řekl na půl ucha, a často nám hudba pouze vytváří jakousi  hudební kulisu pro  kdejakou činnost. Navíc, vlivem uspěchaného životního stylu a oztěkanosti, jež je nám lidem 20. století  dána, nejsme schopni soustředěného poslechu déle než  hodinu (mnozí ani  to ne), přičemž  už po dvaceti minutách je naše vnímání hudby natolik oslabeno, že podléhá nervnímu ataku  milionů naprosto nedůležitých myšlenek, čímž dochází  k výpadkům, vytvářejícím něco na způsob poslechových oken. Přístup Ertůk hudbě az ejména hudbě  noditální, je naprostoodlišný. Ertové totiž umí poslouchat a jsem vděčný profesoru Gerdulakovi z goustvůdské filmové univerzity, že mě během několikaměsíčního studia ertarské hudby do tohoto umění zasvětil. Pokud totiž Ert poslouchá hudbu, nedělá už nic jiného. Dokáže se naprosto uvolnit, oprostit od všeho okolo a dokonale se do hudby ponořit. Stává se doslova jedním velkým uchem. Nechá hudbu, aby jím protékala, nechá ji hladit, vibrovat a vnímá, jak jím proplouvá, dělí se na jednotlivé proudy a opět se spojuje do kompaktního celku, odplouvá  a přece zůstává. A to je to, co my neumíme a co nám  zabraňuje,  tedy vedle nedokonalé techniky, zcela proniknout do ertarské hudby. Ale abych se vrátil k hudbě. Téměř legendárním  autorem a interpretem  noditálek je Latur Fonwad, jehož každé  dílo se v Ertaru na dlouhou  dobu stává hudebním   bestsellerem. Poznávacím znamením  jeho skladeb je typické  prolínání mnoha hudebních motivů, které se střídají, splývají či se kolem  sebe obtáčí,vždy ovšem ve vyrovnané, uhrančivé harmonii.  Ukázka je itulní  skladbou staršího DC, nazvaného Ítenl  Silvr Klaud, vydaného společností  Ertón v roce 1984.

*** 2. ukázka *** Latur Fonwad : Ítenl Silvr Klaud

Oba fragmenty, které  jste zatím slyšeli  patří ke klasickým ukázkám  hlavního proudu noditální  hudby. A protože je tato přednáška seznamovací, nahlédněme do další  škatulky noditální hudby. Zhruba  v polovině osmdesátých let  se od hlavního proudu začaly odklánět některé osobnosti ovlivněné meditační kulturou. Spojením   meditačních   tónů   a   dovedení   jednoho z charakteristických prvků noditální hudby  až k jakémusi extrému, vznikl takzvaný minimalismus (ten ostatně pronikl i do módy, výtvarného a filmového umění), jehož základními rysy jsou dlouhé pozvolna  se střídající tóny,  vytvářející na poměrně dlouhém úseku,  často až patnácti  period, jednoduché zvolna plynoucí melodie, nebo jednoduché hudební krystalky, monotónně často až hypnoticky opakované po dobu tří až sedmi period. Řada minimalistických skladebd okonce   vznikla pouhým zpomalením klasických noditálek,  často dokonce jen  prostým přehráním pomalejšír ychlostí. Nejvýraznějšími představiteli minimalismu byli a často  ještě jsou Flyrel Enn, Donna Tello, Lik Gemher a soubory  M”a Ziereu. A právě  z tvorby posledně jmenované skupiny je třetí ukázka  nazvaná stejně jako  celé její DC - Džérni inte seul.

*** 3.ukázka *** Džérni inte seul : Ziereu

Dalším směrem noditální hudby je dárknis, patřící vedle soreu k nejpůsobivějším hudebním stylům. Temné ponuré melodie, zvýrazněné  audiálními symboly  temnoty   a  přítomnosti nadergeiských, často záhrobních sil. Sugestivní hudební motivy evokující atmosféru neklidu, smrti a magických rituálů, pomalu odkrývající a rozšiřující svou   mrazivou konstrukci, až k děsivému finále. Není divu, že  právě díla tohoto subžánru bývají nejčastěji označena jako ZA, to znamená skladby jejichž poslech se nedoporučuje frustrovaným nebo duševně labilnějším jedincům, dětema  těhotným ženám.Vrcholným  představitelem dárknis je pětice Glumys, jejichž hudba je natolik sugestivní, že téměř70 % jejichDC je označeno symbolem ZA. Ukázka bude z jejich posledního alba, vydaného u Benertu, kde ostatně Glumys nahrávají od svých počátkú předtřemi lety. Vzhledem k tomu, že jste se ani jeden z vás zřejmě dosud neměli možnost setkat s působením  takové hudby, vybral  jsem pro jistotu absolutně neškodnou ukázku  z albaKlaemefrom  adhe wéld, které zcela výjimečně  nebylo označeno za ZA. Skladba se  jmenuje Kol adhe wéld a otvírá album.

*** 4. ukázka *** Kol from adhe wéld : Glumys

Aby nevznikl dojem   poněkud jisté jednotvárnosti, podívejme se teď na dva poněkud odlišené směry noditální hudby. Jedním z nich je takzvaný natyrytm, jehož tvůrci pracují často jen  s mixážními pulty. Základem  tohoto pro nás  poněkud svérázného hudebního  směru jsou přirozenéz vuky, které slyšíme všude kolem sebe,  zvuků přírody, měst,  lidské činnosti či techniky. Hudebníci, dá-li  se jim tak ještě říkat, nejprve vybrané zvuky s pomocí techniky odfiltrují od všudypřítomného šelestu a poté mixáží upraví do osobitých skladeb, které často pro zvýraznění doplní monotóními rytmy bicích či tzv.”sukovo trsátko”.  Pro Erty má  tento hudební směr  osobité kouzlo, umožnující jim objevování harmonie a rytmů života, které si běžně  neuvědomují a často  je ani neslyší, neboť zanikají ve všedním lomozu života, nehledě k tomu, že více či méně nápaditým opakováním a vrstvením získávají tyto zvuky úplně nový rozměr. Ukázka, kterou  jsem vybral, pochází   z DC Derrya  Hadže Ragobaatonových, nazvaného Indastriel Pals. Skladba Indastriel Pals 4 je víc než výmluvná a to nejen svým názvem.

*** 5. ukázka *** Indastriel Pals 4 : Derry a Hadž Ragobaaton

Nyní se dostáváme k nejtvrdší odnoži noditální hudby, takzvané hejweivs. Často   disharmonické, někdy až  brutální skladby jsou pravým opakem  subtilního hlavního proudu noditální hudby a řekl bych, že svým postavením ve struktuře ertarské hudby odpovídají našemu  heavy metalu. Většina  skladeb se vyznačuje pro nás až příliš složitou, často těžko definovatelnou strukturou a je vyhledávána  nejen posluchači prahnoucími po jakési vzpurné tvrdosti, ale také těmi, kdo chtějí vstoupit do nemilosrdného bludiště neladu a proplétat se mezi často navzájem nesouvstažnými hudebními  motivy a linkami.  Ukázka hejweivs, kterou uslyšíte,  je fragmentem skladby D Atak Naitmee skupiny Brutl vižen.

*** 6.ukázka *** D Atak Naitmee : Brutl vižen

Častou inspirací hudebníků je historie  Ertaru a Ertů. Tato inspirace je natolik silná, že se postupem doby vyvinula ve specifický subžánr oscilující   nejčastěji mezi noditální a filmovou hudbou.  Desítky umělcůs e  snaží hudbou vyjádřit atmosféru doby, nebo  své pocity a  představy o některých historických údobích    či událostech. V případě těch nejvýznamnějších  a řekl bych  nejatraktivnějších historických událostí a osobností už v dnešní době existují desítky skladeb, a jeněkdy až  překvapivé jak rozdílných. Vycházejít ematicky zaměřené kompilace,  častov yvolávající živé  někdy i poměrně ostré  odezvy a diskuse  jakmezi hudebními  kritiky, tak i historikya  posluchači. V l oňském roce  vzbudila velkou pozornost DC Mr.Skha 12, ovšem bezpochyby nejvýbušnější polemika se rozpoutala kolem kontroverzního alba Ertaoragea 2. Jednou ze skupin oživujících svou hudbou historii Ertů je také RIE (Rilajt Istory Ertar) a právě z jejich nového alba Klédžiwimin of baberiens kalt, pochází následující ukázka.

*** 7.ukázka *** Klédžiwimin of baberiens kalt : RIE

K noditální ertarské hudbě neodmyslitelně patří také 8O % filmové hudby, která nejen že  se (samozřejmě kromě obrazu) stala jedním z nejdůležitějších  výrazových prvkůf ilmového umění, ale také samostatným hudebním žánrem. Mnozí ze skladatelů a hudebníků  považují filmovou  hudbu   za  nejobtížněji komponovatelnou, neboť s neustále musí podřizovat pohyblivým obrázkům na plátně. Hudba totiž nikdy nesmí z filmu trčet nebo dokonce rušit obrazovou kompozici. Mezi nejznámější skladatele filmové hudby patří bezesporu Morris Lindallas, Tanel Pendenis, Latur Fonwad,Feges Gaailavenesová, Simon Jolebon a zřejměse mezi  ně brzy zařadí  také mladý ambicózní  multitalent Tieu Graterek. V posledních letech se filmová hudba objevuje na DC ve dvojí podobě. Jako klasický soundtrack, tak jak je ostatně známe i u nás, ale  také ve stylizovaných nahrávkách, spojujících základní hudební motivy filmu v klasickou noditální kompozici. Poslechněte si ukázku   z takto stylizovaného soundtracku k fantasyfilmu  Draegens Maedžik. Autorem  je Tanel Pendenis a skladba jejíž  fragment uslyšíte, se jmenuje  Laend of Draegens Maedžik a doslova  je v ní slyšet,  jak draci brázdí vzdušné oceány.

***8.ukázka ***Laendof Draegens Maedžik : Tanel Pendenis

Aby to   nevypadalo, že Ertarská   hudba je jen melancholická či příliš složitě konstruovaná a skrz naskrz vážná, dovolil bych si pustit vám nyní skladbu, která  sice nepatří do noditální hudby, ale přesto má k právě  probíhajícímu Erconu přímý   vztah. Studenti hudební  větvě goustvůdské filmové univerzity ji totiž s humorem sobě vlastním posílají jako odlehčenou odpověď organizačnímu výboru Erconu na jejich žádost o zapůjčení vzácných čuček (nástroj velmi podobný houslím) pro stálou ertarskou expozici  v Byšičkách. Melodie je  částí staroertské taškařice Ojoj miste dak a českým textem ji opatřili studenti filologické fakultyv BlackHole City. Protože však měli k dispozici pouze  slovníky a učebnice gramatiky, prosí o přimhouření oči při jejím posuzování.

*** 9.ukázka *** Housle nebudou, Dalibore!

No, blíží se konec časuv ymezeného melodiím ertarských skladatelů a já doufám, že se mi podařilo nastínit vám alespoň v hrubých rysech jednu z oblastí ertarské hudby. Samozřejmě, že vedle noditální hudby, jejíž ukázkyjste tu slyšeli, existují desítky dalších hudebních žánrů a subžánrů, ať už je to hopdens, denstiky, ertarké lidové písničky  zvané ertikita, vojstar, stounsrok, wedinmjusic  (o tomto subžánru  hovoří přednáška WEDINBRITY DEJS (SVATEBNÍ OBŘADY), a řada dalších. S těmi se snad budeme moci seznámit někdy příště.

Na závěr   ještě jedna poznámka   a jedno poděkování. Stejně jako existují žebříčky nejúspěšnějších filmů, knih av Ertaru také velmi  oblíbené hitparády obrazů, existují samozřejmě také TopTeny hudební. A to laické i odborné. Takto vypdala situace v žebříčku posluchačském, jak ji  přineslo poslední, říjnové číslo měsíčníku Ertjůns:

1.Ekeu of Dón : Latur Fonwad (D San) (JP Benert Ms.) #
2.Dét is bét : Glumys (Klaeme from adhe wéld) (JP Benert Ms.) ^
3.Swód of Hiereu : Morris Lindallas (Ledžend of iere) (Ertón) ^
4.Wimin in geuld : SilestjalNote (Džuel from Ertar) (WEM Ms.) v
5.Lávdrím : Riil V. Kirees (D Templ of láv) (JP Benert Ms.) #
6.Hip Hop Hap : Danshaus (Džoi in Danshaus) (Ertón) #
7.Deindžres Vižn : Mekabres (Ívl Déd) (Loudspík Tjůn) v
8.Indastriel Pals 4 :D & H Ragobaatons (Indastriel Pals)(EMN) ^
9.Daengldoli Ellie : Litlbolls (Milkiwey) (WEM) v
10. Geit into Adhe Wéld :Glumys (Klaeme from...)(JP Benert Ms.) ^
Pozn: # - setrvává ^ - stoupá v - klesá

Věřím, že se mi podařilo tuto oblast úspěšně otevřít pro další ertologické výzkumy a dovolím si doufat, že se stejně jako já budete k hudbě Ertů rádi vracet. Chtěl  bych proto poděkovat společnosti  SEČP, jejímž prostřednictvím jsme získali od Rady pro vzdělání a kulturu povolení k přepisu originálních DC nosičů a jejich veřejnou produkci na výročním10. Erconu. A protože krátce vymezený  čas neumožnil poslech  celých skladeb, pouze jejich  fragmentů, využilbych  času než se  připraví další přednášející a   dovolím siv ás   pozvat k poslechu jedné z noditálních skladeb v celku. Vrátil bych se k hlavnímu proudu a ještě jednou sáhl  po tvorbě Latura Fonwada. Tentokrát jeho novějším albu   Tieriofsoreu,   vydaného agilním hudebním vydavatelstvím Benert   Mjusik, jež je   divizí koncernu JP (vydávajícího nejen hudbu, ale  také knihy, filmy, soterální umění, erotiku, etc.),  z něhož vybíráms kladbu  Memeri for Sheila.

*** 8. skladba *** Memeri for Sheila : Latur Fonwad

Pavel Beneš

Materiály k přednášce
Audiokazeta: Klédziwimin of baberiens kalt : RIE (JP Benert Ms.)
Videokazety: Tjún of Draegen Hiereu - kompilace (Ertón)
 D Templ of Láv -Riil V. Kiires(JP Benert Ms.)
 Klaeme from adhewéld -Glumys (JP Benert Ms.)
 Dáknis - Glumys (JP Benert Ms.)
 Tengen - Dragons Revenge    (JP Benert Ms.)
*** Poznámka: Ukázky zazněly na 10. Erconu.  

Pokračování článku - 2. díl

Návrat do sekce KULTURA