Reklamátor 2002

Bára Kocourková a Zuzka Králová      Jistě si všichni vzpomínáte na soutěžní hru Reklamátor, která byla organizována Bárou Kocourkovou na 16. Ertologickém kongresu. I v letošním roce máte to štěstí, že se můžete zúčastnit dalšího ročníku této v Ertaru velmi oblíbené a populární hry. Oprávnění k soutěžení získali automaticky všichni účastníci a účastnice letošního Erconu (Ertologického kongresu).
      První záznamy o pořádání této soutěže jsou z 24th Redmanse roku 1980, kdy žáci a žákyně třetího ročníku ve škole v Kocourkově na závěr školního roku připravili Reklamátora pro svou slečnu učitelku za to, kolik je toho naučila . Zajímavostí jistě je, že od té době se v inkriminované škole před každými (zdůrazňuji každými) prázdninami konal přebor učitelů v soutěži Reklamátor v rámci Letenergovy školy v Kocourkově. Laskavý ergeolog, resp. ergeoložka si může vybrat, zda důvodem bylo to, že učitelky a učitelé působící v této škole byli tak vynikající a dokázali žáky a žákyně natolik zaujmout, že ti cítili nevyhnutelnou potřebu nějak se jim odvděčit, nebo se místní děti neliší od těch českých (a moravských a slezských) a dokáží využít každé příležitosti proto, aby se nemusely učit.
      Je až s podivem, jak se Reklamátor za dvě desítky let dokázal rozšířit do všech koutů Ertaru, od Myšky počítaje, přes Black Hole City a Housenky konče. Každoročně jsou pořádány celostátní poháry v Reklamátorovi. Již třetím rokem se vítězkou stala Theodorika Kompetyšn, v juniorské kategorii pak její bratr Sobotík: Jistě bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet jejich soubor poté, co Sobotík dospěje a budou hrát proti sobě ve stejné věkové kategorii. Ale na to si musíme ještě dva roky počkat...
      A nyní stručně k pravidlům. Jak již bylo řečeno, účastníky a účastnicemi dnešního ročníku soutěže Reklamátor se stává každý v tomto sále. Účast je povinná. Organizátorky mají právo udělovat výjimky. Předem vás ovšem upozorňujeme, že ji nikomu neudělíme. Pokud by měl někdo problémy se čtením psaného textu (např. neumí číst), smí si zvolit libovolnou osobu, která mu bude otázky předčítat a zapisovat jeho odpovědi. V tomto případě však musí pověřená osoba svůj odpovědní list odevzdat ještě před poskytnutím služby, aby se zamezilo opisování. Nečtenář musí své odpovědi diktovat tak, aby je nikdo kromě pověřené osoby nezaslechl. Odpovědi prosím zapisujte čitelně na rozdaný arch papíru. Na závěr se každý čitelně podepište! Pokud bude podpis chybět nebo nebude-li možno jej rozluštit, může se vám lehko stát, že v případě výhry ji obdrží soutěžící, který se umístí až za vámi, ale jehož podpis bude čitelný. Kdo bude mít zájem, smí požádat o nápovědu. Má někdo zájem? Nikdo? Opravdu? Nyní několik slov k nápovědě. Na nápovědním archu máte k dispozici 55 poživatelných výrobků. Z těchto názvů vyberte 32(!) takových, které přísluší ke sloganům na rozdaných soutěžních listech. Upozorňujeme vás, že jedna z reklam je ertarského původu, její název tudíž nenaleznete v nápovědě. Nápovědní arch si můžete po skončení soutěže ponechat.
      Výherce čekají opravdu zajímavé ceny, proto doporučujeme: Neopisovat!


Návrat do obsahu 18. Erconu