OSPD & DJ
(Organizejšn of Stejts Protekting Dragns)
& (Dragn Junijn)

Lucka Čápová


      21.září tohoto roku (Den Draků - Dragns Dej) je šťastný den pro mnoho ještěrů. Na summitu v Etarei byla totiž vyhlášená Dračí Unie & Organizace států chránících draky (a drakům podobné ještěry). Tato unie byla vyhlášena na základě Betonovy výpravy na Ertily a jeho objevení "draků" islosaurů. Tato výprava totiž rozpoutala "dračí horečku"; mnoho lidí se vypravilo lovit draky, islosaury a dokonce i varany, aby pak vydělali jmění na svém úlovku. Během roku pak mnoho států zaznamenalo katastrofální úbytek plazů na svém území. Byly stanoveny nouzové zákony chránící tato zvířata, aby nedošlo k jejich vyhubení.


      Na Etareiském mezinárodním summitu byl tento problém hlavním tématem k řešení.
      V pět hodin odpoledne pak velvyslanci 11 států jednohlasně odhlasovali založení Organizace států chránících draky (a drakům podobné ještěry) & Dračí unie, a zároveň členství v těchto organizacích.
      V členských státech je zakázán lov níže uvedených živočichů (výjimkou je sebeobrana či obrana rodiny a majetku) pod trestem deseti let odnětí svobody a pokuty 10 000 Ertarských Gratis. Vlády členských států také financují výzkum a bližší poznávání draků a islosaurů.

     Ochranářský zákon se vztahuje na následující živočichy:
     · Dráček zelený (Draco vertus)
     · Drak ohnivý (Draco flameo)
     · Vitelps dračí (Telpesia Belmesis)
     · Rošumílen klifí (Islosaurus Cliffus)
     · Rošumílen drobný (Islosaurus petitus)
     · Rošumílen horský (Islosaurus mountainus)
     · Rošumílen severní (Islosaurus northus)
     · Rošumílen velký (Islosaurus grandus)
     · Špuntkvaň obecný (Vaticus vaticus)
     

     Členské státy:
     1. Ertar
     2. Etariskar
     3. Carry
     4. Terulan
     5. Wesbreeding
     6. Croveix
     7. Roska
     8. Lokawota
     9. Kera-Nowa
     10. Samora
     11. Saliander


Návrat do obsahu 18. Erconu