10. 11. 2015 - Muzejní noc

Doplňky k Exerconu

V úterý 10/11/2015 jsme se sešli mimořádně U Břízy, abychom dali šanci lidem, kteří se opravdu chtěli zúčastnit conu, ale opravdu v sobotu nemohli. Ertologické muzeum totiž - jako občas všechna velká světová muzea - pořádalo muzejní noc.Bylo nás celkem šest. Před návštěvou muzea jsme se ještě společně posilnili, přičemž Borek opět osvědčil pravou tortilovou odvahu. Nesešli jsme se však jen kvůli jídlu. Standa převzal své objednané účastnické placky a šablonu pro uložení šerpy a také jsme s nevelkým výsledkem pohovořili o otázce víz.Expozice byla otevřena a vstup byl zdarma. Dlužno říci, že zájem, který exponáty vzbudily u Standy a Yvety nebyl o nic menší než u sobotní party. Pořadatelé byli na svou práci právem hrdi.

Byl to pěkný večer a všichni (dva), kdo si doplňovali v rámci akce PP účast na Exerconu, byli určitě spokojeni.