ERTAJM

Vít Švachouček


ERTAJMDO.COM a ERTAJMBI.COM jsou rezidentní programy pro převod z hodinového do ertarského času.
ERTAJMDO.COM je program, který přepočítává čas DOSu (INT 21H).
- pracuje s programy jako VC, M602, T602 aj.
- akceptují jej také operační systémy jako WINDOWS a WINDOWS 95, ale při zjišťování času programem Hodiny není podpora analogových hodin.
Poznámka: Program Hodiny je nutno opustit pomocí tlačítka Zrušit nebo Storno, jinak se uvedený čas zapíše a pak je znovu programem převáděn. Aktuální čas se nastavuje v hodinách, minutách a sekundách.
- v paměti zabírá přibližně 576 bajtů
ERTAJMBI.COM je program, kterś přepočítává čas BIOSu (INT 1AH).
- akceptuje jej třeba Cybex Shell.
- v paměti zabírá přibližně 688 bajtů
Instalace proběhne spuštěním patřičného programu.
V operačním systému WIN95 je dobré spustit program v AUTOEXECu.BAT,
Příklady: ERTAJMDO.COM
C:\ERTAJMDO.COM
Programy se dají uvolnit z paměti pouze RESETem.
Upozornění: Program je volně šiřitelný
(K) Kopyrajt 1996 Vít Švachouček