LETENERGŮV MEČ

Vláďa WIDTMAN
     Známý profesor Wiš tentokráte věnoval svoji pozornost studiu archivních materiálů v národní bibliotéce a v klášteře Skhá-der-motu, kde leží jeden z nejvzácnějších literárních pokladů - krinika Ertariana zabývající se léty 1190 - 1300 n.l. Jde o slavnou kroniku mnicha Stančerma. Jak víme, jde o velice vzácný iluminovaný rukopis na pergamenovém papíře. S mimořádným svolením představeného kláštera bylo povoleno studium této knihy a zároveň povolena reprodukce jediné zachovalé rytiny Letenerga mořeplavce. Nevíme, jaké měl podklady ilustrátor, který zobrazil Letenerga po jeho slavné plavbě kolem Ergei, ale upoutávají některé detaily uveřejněné na dřevořezu. Především se jedná o věc drženou v levé ruce postavy. Původní vysvětlení tvrdilo, že se pravděpodobně jedná o archivářskou hůlku nebo svinutou mapu, dnes však podle posledních nálezů v Raxisově (dolním) paláci ve svatyni Hvězdy můžeme tvrdit, že se jedná o legendární Letenergovu hůlku.
      Dále na ilustraci vidíme průhled oknem za kterým se nachází zobrazená loď - trojstěžník. Podle zápisu pamětníků je to legendární Zlatý gryf. Snad jako u všech středověkých kreseb má i tato hlubší vysvětlení. Letenerg se pravou rukou opírá o globus Ergei na znamení, že uskutečnil její obeplutí.
     V průhledu okna vidíme na parapetu ležící mapu - kruh ??, ze které vyplývá narážka na to, že Letenerg pravděpodobně znal mapu grówských kněží Lábů a na rozdíl od nich pochopil, že kružnice musí mít i druhou stranu a vyvodil z toho správné závěry, že plochá Ergea je kulovitá a že ji lze tedy obeplout.
     Řád na prsou Letenerga je narážkou na odstranění jeho strýce krále Kuhorra, od kterého Letenerg úřad dostal. a když získal slávu a podporu ertarské šlechty - krále odstranil. V pravém horním rohu kresby se nachází letenergův erb. Erb je příčně dělen stříbrnou barvou na dvě poloviny ve kterých se nacházejí hvězdy znázorňující severní a jižní polokouli. V klenotu je zobrazen kormorán, pták, který je výborný plavec i lovec. Na levém boku Letenerga se nachází další vzácnost - pověstný ertský meč.
     
     Při rekonstrukčních pracích ve Svatyni hvězdy Raxisova paláce v Erthysu byl objeven krátký meč. Snad nejzajímavější jsou podrobné vědecké rozbory a vyhodnocení nalezeného předmětu. Podle radiokarbonové metody pochází meč přibližně z roku 1200. Metalurgický mikrovýbrus ukázal překvapivý stav,a to že meč je tvořen téměř 262 000 vrstvami (přesně 2 na 18). Jedná se o pověstný Ertský meč jehož výrobní technologie je obestřena částečně tajemstvím a meče podobných kvalit bez historických souvislostí mají mezi sběrateli větší cenu, než moderní tryskové letadlo. Snad to můžeme pochopit podle pracnosti výroby takového meče. Především je nutno najít stabilní místo, na kterém se tři týdny pálilo dřevo, potom se na tomto místě postavila pec asi 1 m v průměru a 1,5 m vysoká s průduchem ve spodní části pece se pak pec naplnila dřevěným uhlím a opět se tři týdny vypalovala mírným plamenem. Potom se naplnila znovu dřevěným uhlím a železným pískem pocházejícím z Growenlandu. Poté se do pece začal dmýchat vzduch a celá vsázka se roztavila. Tento proces se opakoval celkem třikrát. Po částečném vychladnutí byl vyjmut vlitek a rozbit na díly přibližně nosné délky 1,5 meče. A nyní nastal velice složitý proces spočívající v dokonalém pískování, při kterém se ze vlitku odstranily křemičité části a zbytky dřevěného uhlí a okují a vykoval se zhruba plocháč o dvojnásobné délce meče. Poté se zabalil do speciálního jílu a ohřál do barvy zralých broskví. Tvrdilo se, že kováři museli toto dílo provádět 18.