KONFERENČNÍ MATERIÁLY

Starknest

       Vážení a milí čtenáři, Ertologové.

       Věrni tradici, pokud tak můžeme nazvat již potřetí se opakující událost, jsme pro Vás připravili konferenční materiály z 12. Ertologického kongresu. Tyto materiály jsou pouze sestaveny z příspěvků dodaných jednotlivými účastníky kongresu v podobě, v jaké je předložili organizátorům a někdy v dostatečném množství i přímo účastníkům. Chtěli jsme však všechny dodané příspěvky v co možná nejkratší době zpřístupnit nejširší ertologické veřejnosti, proto Vám tyto materiály předkládáme v následující úpravě. Postupně bychom však rádi získali od jednotlivých ertologů disketové verze jejich příspěvků a tematicky je zařadili do jednotlivých Ercyklopedií. Tímto zároveň prosíme Ty z Vás, kteří dosud nedodali disketovou verzi, aby tak v zájmu ostatních odborníků učinili v co možná nejkratší době.

        Za redakci Ercyklopedie

        Starknest

Obsah
Reportáž z akce - Olina Čápová
Ertar současnosti - Starknest
Koers van Tuilt, současná hvězda magorien folk mjúzik - Petr Súkeník
Úvod k příspěvku "XYZ - úryvky z bestselleru 1995" na 12. Erconu - Standa Čermák
Báje a legendy v slovesnosti toránský dryád - Karel Kocourek
Anatomie Ertů - Vratislav Bareš
Nesmrtelná statistika - Standa Čermák
Záchrana jednorožců - Lucie Čápová
Pikl Ezis - Tajemství dobré chuti - Karel Kocourek
Lukov - Martina Benešová
Erotika - úvod do tematiky - Pavel Beneš
Hrst drbů z ertarských filmových studií - Pavel Beneš
Pozdrav "maroda" - Jana Benešová
Podzim v Ertaru - Andrea Widtmanová
Pohádka o Kominíčkovi - Olga Švachoučková
Letenergův meč - Vláďa Widtman
Ertajm - Vítek Švachouček

Pozn.
Hlavní artefakt přednášky Letenergův meč je uložen v ertologickém muzeu a je přístupný veřejnosti po předchozím objednání. Příspěvek Ertajm není obsažen v tomto svazku, byl však distribuován na akci na disketách.


Vydal ERPRINT TARA 1996 jako svou publikaci č.7
Sestavil a k vydání připravil Starknest
Publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.
Pořizování kopií ilustrací, textů nebo jejich částí pouze se souhlasem redakce.
c ERPRINT TARA 1996
Neprodejné