POZVÁNKA

Starknest

        12.th ERTOLOGICAL CONGRESS

        Vážení a milí příznivci ertologie a ertologové obzvláště, organizační štáb ertologických kongresů si Vás dovoluje upozornit, že se ve dnech

        19. - 20. 10. 1996

        koná letošní ertologický seminář. Samozřejmě opět v tradičních objektech v Byšičkách. Pro zdárné zajištění akce si Vás dovolujeme požádat o zaslání vyplněné přihlášky na adresu organizačního štábu. Pro přípravu tištěných ertologických materiálů platí uzávěrka pro odevzdání textu na papíře 15.9.1996, při odevzdání textu na disketě do 30.9.1996.

        Za organizátory

        STARKNEST


        12.th ERTOLOGICAL CONGRESS

        poslední informace před vypuknutím

        Vážení a milí účastníci předchozích Ertologických kongresů i noví zájemci o ertologickou problematiku. Dovolujeme si Vás ještě jednou pozvat na letošní, již 12. Ertologický kongres. Koná se již tradičně v Byšičkách, i když tentokrát v novém objektu. Po zpracování všech došlých i nedošlých přihlášek si dovolujeme odhadnout počet účastníků na 20. Toto množství značně přesahuje kapacitní možnosti historického objektu. V termínu, kdy se koná ertologický kongres je však v hotelu Moroo Sharna, kde se konaly dva poslední kongresy bohužel jiný program. 12. ertologický kongres byl proto přesunut do jiného objektu, který bude nutno teprve v den konání akce od ranních hodin vytápět. Doporučujeme proto všem účastníkům přiměřené oblečení podle okamžitého počasí. Objekt má však tu výhodu, že jej nebude tentokrát nutno kolem 16. hodiny opouštět. Plánovaný počátek programu a slavnostní zahájení je v sobotu 19.10.1996 v 10.00 hod. Technická pomoc při instalaci míst k sezení a topení je vítána od 9.00. Po dohodě s organizátory je možno zabezpečit odvoz účastníků z vlakových spojů ze železniční stanice Lysá nad Labem s příjezdy v sobotu kolem 8.00. Odjezdy spojů z výchozích stanic si musí účastníci zjistit sami. Při hlavním sobotním programu je zajištěn kolem 15.00 oběd - zabijačkový guláš s knedlíkem. Centrálně jsou rovněž zajištěny buřty na sobotní večeři. Ostatní stravování si zajišťují účastníci sami. Vzhledem k dosud došlým přihláškám a informacím nelze prozatím stanovit ani předběžný odborný program akce, neboť v době vydání tohoto informačního materiálu obdržel organizační štám přihlášku ke čtyřem příspěvkům, takže nezbývá, než se nechat překvapit. Příjezdy účastníků jsou možné od pátku od 19.00. V páteční večer se počítá s promítáním snímků z předchozích akcí, případně odborných ertologických snímků. Je však nutno si předem telefonicky nebo osobně domluvit s organizátory nocleh, neboť kapacita objektu je omezena. Všichni, kteří budou na akci nocovat, potřebují vlastní spací pytel. Ukončení hlavního programu se předpokládá v sobotu kolem 22.00 s tím, že na přání mohou pokračovat video nebo dia projekce,. V neděli v dopoledních hodinách je plánován odjezd zbylých účastníků.

        Za organizační štáb Starknest